Onze specialisatie

Doordachte, verantwoorde oplossingen voor de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van zorghuisvesting.

Onze specialisatie

De langdurige zorg staat onder druk. De zorg- en huisvestingsbudgetten krimpen, het aandeel intramurale zorg neemt snel af en de extramurale zorg krijgt te maken met zwaardere cliëntgroepen. Informatievoorziening en domotica spelen een steeds belangrijker factor in het realiseren van kwaliteit van zorg, zowel in het leven van de cliënten als in het werk van zorgverleners.

Maar dit is niet alles. De bestuurders in de zorg hebben nog nooit zoveel strategische beslissingen moeten nemen als vandaag de dag. Immers, de zorgmarkt is sterk in beweging. De vraag: hoe kunnen er kosten worden bespaard zonder de kwaliteit van zorg aan te tasten? Deze besparing begint bij de focus op langdurige zorg waarbij de huisvesting moet passen als een jas. En bij het aansturen van dit huisvestingsproces kan Bouwvoorzorg het verschil maken.

Bouwvoorzorg  heeft inmiddels veel ervaring met het ontwikkelen en realiseren van zorgcomplexen. Naast het integrale pakket van ontwikkeling, realisatie en eventueel beheer, kan ook op onderdelen hiervan een samenwerking worden aangegaan. Maar Bouwvoorzorg gaat verder en wil niet voor niets graag al aan de voorkant van het (ver)bouwtraject betrokken zijn. Wij ondersteunen bij het opstellen van het programma van eisen, wij hebben de contacten met gemeenten, beleggers en andere externe partijen, wij organiseren informatieavonden voor cliënten, verwanten, zorgverleners en omwonenden en proberen vanaf het begin alle partijen optimaal te betrekken bij het bouwproces. Dit resulteert in een duurzaam en alternatief aanwendbaar gebouw waar cliënten prettig wonen en zorgverleners goed hun werk kunnen uitvoeren en dat allemaal binnen de door de opdrachtgever afgegeven voorwaarden als prijs en planning.